Gà Xì-tin

It's only Rock n' Roll, baby! ;-)

Oct 21

saul-buttson:

i just found my old lyric notebook/journal and thought i’d share a few of my favourites that i wrote down! definitely an idea i would recommend to everyone, looking through this on a sad day really can really change it all around and inspire me!


Jan 8

(via soulsworn)


Dec 30

All I want for christmas is you. - Love Actually (2003)

(via nearlyvintage)


Nov 10
Guns N’ Roses | movie posters.

(via bisoukawaii)


rocket-queen98:

“Axl was a loner who wrote killer lyrics about who we were and how we lived and what we were experiencing at the time.”
- Steven Adler

rocket-queen98:

Axl was a loner who wrote killer lyrics about who we were and how we lived and what we were experiencing at the time.”

- Steven Adler


Nov 7

paopufruitcake:

annabellebanna:

omg i am laughing so hard at the Miss Universe costume category

image

you got poland lookin nice

image

Namibia workin it

image

Costa Rica goin big, what did you expect

image

Haiti fuckin rockin it

image

Great Britain got damn

image

Switzerland hell yeah

and then

image

….Miss USA.

(via vodka-for-mckagan)


Nov 6

- Thích gì nhất??
Thích tiền.
- Sợ gì nhất??
Không có tiền.
- Yêu hoa gì nhất??
Hoa văn in trên tiền.
- Muốn cầm thứ gì nhất??
Cọc tiền.
- Muốn nghe gì nhất??
Tiếng xột xoạt của tiền.
- Khi nào vui nhất??
Khi có thật nhiều tiền.
- Khi có tiền ta sẽ làm gì??
Tất nhiên là ngồi đếm tiền.

:X trong cuộc hành trình tìm kiếm nụ cười tôi đã thấy nụ cười đẹp nhất - đó là nụ cười trên mấy tấm tiền :x


Oct 27

Oct 25
ước gì làm kẻ vô tâm..
còn hơn lòng có mà không ai cần..

ước gì làm kẻ vô tâm..

còn hơn lòng có mà không ai cần..


“Vuốt ve nơi nào
Người gọi tên ai
Người phụ ta sao
Ta biết đời quên ta rồi…”

Oct 22

(via saul-buttson)


Oct 13

Hyde is the best!

(via recklessangela)
Page 1 of 7